Έργα

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

φορεασ - εργο

Περιφέρεια Αττικής / Αποκεντρωμένη Διοίκηση / Δήμος Διονύσου

Υδραυλική Μελέτη Διευθέτησης – Οριοθέτησης Ρεμάτων στα πλαίσια της μελέτης “Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α΄ Κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Κρυονερίου” 

φορεασ - εργο

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Υδραυλική Μελέτη Διευθέτησης – Οριοθέτησης Ρέματος Ροδόπολης στα πλαίσια της μελέτης “Υδραυλικές – Περιβαλλοντικές μελέτες στην υπό πολεοδόμηση περιοχή της κοινότητας Ροδόπολης” 

φορεασ - εργο

Δήμος Αγίου Μηνά Νομού Χίου

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αγ. Μηνά Ν. Χίου 

φορεασ - εργο

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης ρέματος Ροδόπολης στον Δήμο Διονύσου (τέως κοινότητας Ροδόπολης) περιοχή Αιολίδας 

φορεασ - εργο

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ.Μ.Ε.Ο. / Τμήμα A’

Ολοκλήρωση μελετών βελτίωσης της οδού Παράκαμψης Χαλκίδας (Τμήμα Ν. Λάμψακος – Ψαχνά) / Οριστική Μελέτης Αποχέτευσης – Αποστράγγισης 

φορεασ - εργο

Περιφέρεια Αττικής / Δήμος Αγίου Στεφάνου

Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση τοπικής εκτάσεως έργων / Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων – Ακαθάρτων, Μελέτη Δικτύου Ύδρευσης & Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης στην περιοχή Αγ. Στεφάνου 

φορεασ - εργο

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής / Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Μελέτη Διευθέτησης των Ρεμάτων Λεονταρίου (Μιχαληνού), Μάριζας και Παπαχωραφίου Δήμου Παλλήνης 

φορεασ - εργο

Περιφέρεια Αττικής / Κοινότητα Κουβαρά

Βελτίωση – Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης οικισμού Κουβαρά Κοινότητας Κουβαρά 

φορεασ - εργο

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής / Δήμος Καλυβίων Θορικού

Υδραυλική Μελέτη Διευθέτησης – Οριοθέτησης Ρέματος Κουβαρά στα πλαίσια της μελέτης “Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής της Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού” 

φορεασ - εργο

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας

Διευθέτηση χειμάρρου Τρανορέματος Δήμου Καμμένων Βούρλων 

φορεασ - εργο

Περιφέρεια Αττικής / Κοινότητα Κουβαρά

Βελτίωση – Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης οικισμού Πέτα Κοινότητας Κουβαρά 

φορεασ - εργο

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων και Οικονομικών / ΔΕΒ Δράμας

Μελέτη προστασίας – ανάπλασης χειμάρρου Καλλιφύτου – Αγ. Βαρβάρας 

φορεασ - εργο

Παραθεριστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού - ΠΟΣΠΕΝ

Πολεοδόμηση Ιδιοκτησίας ΠΟΣΠΕΝ 122,054 στρ. στην Αμαλιάπολη Δήμου Σούρπης Ν. Μαγνησίας / Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων 

φορεασ - εργο

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης / Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Φιλίππων Ν. Καβάλας

Οριστική Μελέτη Δικτύου Ακαθάρτων Νέου Ζυγού και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του Νέου Ζυγού, Νομού Καβάλας 

φορεασ - εργο

Χρ. Λεβεντάκος

Οριστική Μελέτη Διευθέτησης Ρέματος (Α5.1) στην Κοινότητα Κουβαρά και Συμπληρωματική Διευθέτηση 

φορεασ - εργο

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης / Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Φιλίππων Ν. Καβάλας

Οριστική Μελέτη Δικτύου Ύδρευσης Νέου Ζυγού και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του Νέου Ζυγού, Νομού Καβάλας 

φορεασ - εργο

Δήμος Φιλίππων - Ν. Καβάλας

Οριοθέτηση ρεμάτων Οικισμού Παλιννοστούντων Ζυγού, Νομού Καβάλας  

φορεασ - εργο

Νομ. Αυτ/ση Ανατολικής Αττικής / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Μελετών

Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων στα πλαίσια της μελέτης Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη εφαρμογής ΒΙ.ΠΑ. προς εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών 

φορεασ - εργο

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας

Δίκτυα Ύδρευσης και Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων στα πλαίσια του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ορφανού  

φορεασ - εργο

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής / Κοινότητα Κουβαρά

Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων στα πλαίσια της μελέτης Πολεοδόμηση περιοχών Α’ και Β’ κατοικίας Κοινότητος Κουβαρά  

φορεασ - εργο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε

Δίκτυα Ύδρευσης και Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Ελευθερών στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

φορεασ - εργο

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Μελέτη προστασίας Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου του έργου «Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών προστασίας λιμνοθάλασσας Κοτυχίου» 

φορεασ - εργο

Δήμος Ελευθερών Νομού Καβάλας

Δίκτυα Ύδρευσης και Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Ελευθερών στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

φορεασ - εργο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε.

Αυτοκινητόδρομοι  Π.Α.Θ.Ε.  και Αντιρρρίου – Βόλου με τον Κόμβο Ροδίτσας και τα συναφή οδικά και υδραυλικά έργα Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης  

φορεασ - εργο

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής

Μελέτη Διευθέτησης Κεντρικού Ρέματος στην εντός σχεδίου περιοχή Δήμου Παλλήνης 

φορεασ - εργο

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. - Διεύθυνση Σιδ/κων Έργων

Μελέτη οδογέφυρας – ανισόπεδων διαβάσεων – παράλληλου οδικού δικτύου στην γραμμή Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας (Α.Δ. 366) / Μελέτες Αποχέτευσης Οδικών Έργων και Διευθέτηση Ποταμού Σοφαδίτη / Υδραυλική Μελέτη 

φορεασ - εργο

Περιφέρεια Θεσσαλίας / Διεύθυνση Δημοσίων Έργων

Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγσιης Ε.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας Χ.Θ. 0+000 – 4+800 και 8+000 – 15+400  

φορεασ - εργο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Κοινότητα Αναβύσσου

Μελέτη πολεοδόμησης για την ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής Β’ κατοικίας της Κοινότητας Αναβύσσου Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων 

φορεασ - εργο

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης – Αποστράγγισης για την παραλλαγή χαράξεων για την αυξημένη σεισμική θωράκιση των έργων περιοχής ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ του άξονα Αθηνών – Κορίνθου 

φορεασ - εργο

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης του τμήματος 4.1.3.s Παναγιά – Γρεβενά της Εγνατίας Οδού 

φορεασ - εργο

Δήμος Ξάνθης

Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Δικτύου Ακαθάρτων Δήμου Ξάνθης στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ξάνθης 

φορεασ - εργο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Α.

Αντιπλημμυρικά έργα – Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης τμήματος: «Αττική Οδός – Λεωφόρος Μαρκοπούλου» 

φορεασ - εργο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Α.

Οριστική Μελέτη αγωγού ύδρευσης Φ800 στην Λεωφόρο Μαρκοπούλου 

φορεασ - εργο

Δήμος Φιλιππών Νομού Καβάλας

Επεκτάσεις Δικτύου Ύδρευσης και Δικτύου Ακαθάρτων Δήμου Φιλίππων στα πλαίσια της Γ’ Φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

φορεασ - εργο

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης / Διεύθυνση Δημοσίων Έργων

Πλήρης Μελέτη Βελτίωσης Εθνικής Οδού 12 Δράμας – Καβάλας. Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης – Διευθετήσεις Ρεμάτων 

φορεασ - εργο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Α.

Οριστική Μελέτη Κιβωτοειδούς Οχετού ΚΟ1 διέλευσης αγωγών Ο.Κ.Ω. 

φορεασ - εργο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ.Μ.Ε.Ο.

Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Ελευσίνας – Κορίνθου. Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης – Αποστράγγισης Τμήματος Ισθμός – Κυράς Βρύση (Χ.Θ. 88+245 – Χ.Θ. 91+185). (Προσαρμογή Έργων Εγκεκριμένων Μελετών στην Υπάρχουσα Κατάσταση) 

φορεασ - εργο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Α.

Αντιπλημμυρικά έργα – Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης τμήματος: «Αττική Οδός – Παραλλαγή Παράκαμψης Κορωπίου (Χ.Θ. 0+000.00 έως Χ.Θ. 1+339.49)» 

φορεασ - εργο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ.Μ.Ε.Ο.

Μελέτη οδού Βελεστίνου Βόλου και ολοκλήρωση μελετών Παράκαμψης Βόλου. Προμελέτη Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας 304 Π.Ε.Β. 

φορεασ - εργο

Δημοτικό Διαμέρισμα Λαλιωτίου / Δήμου Σικυώνων

Μελέτη Κεντρικών Αγωγών και Αντλιοστασίων Αρδευτικού Δικτύου ομάδας παραγωγών Λαλιωτίου Νομού Κορινθίας 

φορεασ - εργο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Α.

Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης τμήματος: «Αττική Οδός – Ανισόπεδος Ημικόμβος Κορωπίου (Α.Κ.33)» 

φορεασ - εργο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ.Μ.Ε.Ο.

Μελέτη οδού Βελεστίνου Βόλου και ολοκλήρωση μελετών Παράκαμψης Βόλου. Οριστική μελέτη έργων Αποχέτευσης – Αποστράγγισης και διευθετήσεων χειμάρρων τμήματος «Γορίτσα – Αγριά» 

φορεασ - εργο

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης Παραλλαγής Ι και Ια της Υφιστάμενης Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης 

φορεασ - εργο

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε

Νέος Διπλός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ισθμού – Κορίνθου. Μελέτη εφαρμογής Αποχέτευσης – Αποστράγγισης Περιβάλλοντος Χώρου 

φορεασ - εργο

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. / Κοινοπραξία ΜΕΤΩΝ-ΑΚΤΩΡ-ΤΕΒ-ΑΕΓΕΚ

Έργο επέκτασης τεχνικού ρέματος Κινέττας “Αυτοκινητόδρομος Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών. Τμήμα Κακιάς Σκάλας” 

φορεασ - εργο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. / Δ.Μ.Ε.Ο.

Μελέτη οδού Βελεστίνου Βόλου και ολοκλήρωση μελετών Παράκαμψης Βόλου. Οριστική μελέτη έργων Αποχέτευσης – Αποστράγγισης και αντιπλημμυρικών έργων τμήματος «Α.Κ. Λάρισας – Κραυσίδωνας» 

φορεασ - εργο

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε

Νέος Διπλός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ισθμού – Κορίνθου. Μελέτη εφαρμογής Αποχέτευσης – Αποστράγγισης Περιβάλλοντος Χώρου 

φορεασ - εργο

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Υδραυλικές μελέτες διευθέτησης ρεμάτων στα τεχνικά Τ3, Τ4, Τ6, Τ7, Τ9, Τ11, Τ12, Τ14, Τ17, Τ23 και Τ28 της Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης 

φορεασ - εργο

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. / Κοινοπραξία ΜΕΤΩΝ-ΑΚΤΩΡ-ΤΕΒ-ΑΕΓΕΚ

Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή της Κινέττας. “Αυτοκινητόδρομος Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών. Τμήμα Κακιάς Σκάλας”. Προμελέτη 

φορεασ - εργο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Ανασύνταξη Οριστικής Μελέτης Έργων Αποχέτευσης – Αποστράγγισης του έργου “Αυτοκινητόδρομος Αθηνών – Κορίνθου – Πατρών. Τμήμα Κακιάς Σκάλας” 

φορεασ - εργο

ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ / Δήμος Σπετσών

Υδραυλική – Περιβαλλοντική Μελέτη Έργων Άμεσης Προστασίας του Περιβάλλοντος στον Σκουπιδότοπο Σπετσών 

φορεασ - εργο

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Υδραυλική Μελέτη Έργων Τοπικής Διευθέτησης και Προστασίας της Γέφυρας Μάνθειας στο τμήμα Παλιάμπελα – Κόμβος Αρδανίου (Τμ. 15.7 – 15.8) της Εγνατίας Οδού 

φορεασ - εργο

Περιφέρεια Θεσσαλίας / Διεύθυνση Δημοσίων Έργων

Παράκαμψη και Είσοδος Πόλεως Βόλου από Ε.Ο. Βόλου – Μικροθηβών. Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων τμήματος: «Κραυσίδωνας – Γορίτσα» 

φορεασ - εργο

Περιφέρεια Θεσσαλίας / Διεύθυνση Δημοσίων Έργων

Παράκαμψη και Είσοδος Πόλεως Βόλου από Ε.Ο. Βόλου – Μικροθηβών. Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων τμήματος: «Ν. Παγασές – Λυγαρόρεμα» 

φορεασ - εργο

Δήμος Ελευθερούπολης / Νομού Καβάλας

Εσωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Έδρας και Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ελευθερούπολης 

φορεασ - εργο

Δήμος Φιλιππών / Νομού Καβάλας

Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Δημοπράτησης του έργου “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Φιλίππων” 

φορεασ - εργο

Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. / Κοινοπραξία SWITELSKY GmbH - ΑΛΦΑ Α.Τ.Ε. - ΔΟΜΗ Ε.Τ.Ε.Β.Ε.

Μελέτη Αποχέτευσης ομβρίων και Αποστράγγισης στα πλαίσια Προσφοράς της Μελέτης – Κατασκευής τους έργου “Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτ. Αττικής 

φορεασ - εργο

Δήμος Φιλιππών / Νομού Καβάλας

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Φιλίππων Καβάλας – Προκαταρκτικός Σχεδιασμός Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αποχέτευσης Ομβρίων 

φορεασ - εργο

5η Εδαφική Περιφέρεια Νομού Δράμας

Προμελέτη Διευθέτησης Χειμάρρου Ξηροποτάμου Αγ. Αθανασίου – Δοξάτου Ν. Δράμας στα πλαίσια Αναβάθμισης και Ανάδειξής του 

φορεασ - εργο

ΔΕΗ / Ευρωπαϊκή Τεχνική Α.Ε Grasseto

Μελέτη Σήραγγας εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία στα πλαίσια της Μελέτης- Κατασκευής του έργου 

φορεασ - εργο

Γ.Ε.Α. / Υποδομή ΝΑΤΟ

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Α/Δ Καλαμάτας 3AF-1399M 

φορεασ - εργο

ΔΕΗ - Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων

Συνεργασία στη μελέτη του Φράγματος της Μεσοχώρας στα πλαίσια των έργων εκτροπής του Αχελώου 

αντιπροσωπευτικοι φορεις

υπηρεσιες - δημοι - κοινοτητες - υπουγεια

Get Started

Quick Links

Stay in Touch

Εγγραφείτε για είστε πάντα ενημερωμένοι

Hydrognomon.gr

Τα μέλη του γραφείου «Υδρογνώμων Γ. ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ- Ε. ΛΑΖΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση και εξειδίκευση σε όλους τους τομείς των υδραυλικών έργων και σε διάφορους τομείς των έργων περιβάλλοντος. Το γραφείο μας συνεργάζεται με μια πληθώρα εξωτερικών ειδικών συνεργατών ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε υπηρεσιών.

Copyright 2019 © Hydrognomon. All Rights Reserved.