παρεχομενες

Υπηρεσίες

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗς ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Διαχείριση υδατικών πόρων
 • Υδατικά ισοζύγια
 • Υδρολογία

Εγγειοβελτικα εργα

 • Αντιπλημμυρικά έργα
 • Διευθετήσεις – οριοθετήσεις ρεμάτων, χειμάρρων και ποταμών
 • Φράγματα και τεχνητές λίμνες
 • Αποστραγγιστικά δίκτυα
 • Αρδευτικά δίκτυα

εργα υδρευσης

 • Αποθήκευση, μεταφορά και διανομή νερού
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού

εργα αποχετευσης

 • Έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και αντιπλημμυρική προστασία συγκοινωνιακών και λοιπών έργων
 • Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων
 • Εγκαταστάσεις καθαρισμού αποβλήτων
 • Έργα διάθεσης σε υδάτινους ή άλλους αποδέκτες
 • Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων

διαχειριση υπογειων υδροφορεων

 • Ρύπανση υπόγειων υδροφορέων
 • Διασπορά φυτοφαρμάκων – λιπασμάτων στους υπόγειους υδροφορεί
 • Βιολογική αποκατάσταση υπόγειων υδροφορέων που έχουν ρυπανθεί

Get Started

Quick Links

Stay in Touch

Εγγραφείτε για είστε πάντα ενημερωμένοι

Hydrognomon.gr

Τα μέλη του γραφείου «Υδρογνώμων Γ. ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ- Ε. ΛΑΖΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση και εξειδίκευση σε όλους τους τομείς των υδραυλικών έργων και σε διάφορους τομείς των έργων περιβάλλοντος. Το γραφείο μας συνεργάζεται με μια πληθώρα εξωτερικών ειδικών συνεργατών ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε υπηρεσιών.

Copyright 2019 © Hydrognomon. All Rights Reserved.