παρεχομενες

Υπηρεσίες

Το γραφείο Γ. ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ – Ε. ΛΑΖΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ έχει την εξειδίκευση και εμπειρία για την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα εξής θέματα:

1

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Έργα σημαντικά όπως αξιοποίησης υδάτινων πόρων, εγγειοβελτικά, ύδρευσης, αποχέτευσης και υπόγειοι υδροφορείς.

land02.jpg

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Έργα αξιόλογα όπως περιβαλλοντικής προστασίας, μελέτες ανάπλασης & διαμόρφωσης καθώς και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής.

jynx-img02.jpg

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 Έργα δυναμικά όπως υπηρεσίες συμβούλου αναπτυξιακών θεμάτων και ελέγχου μελετών.

Get Started

Quick Links

Stay in Touch

Εγγραφείτε για είστε πάντα ενημερωμένοι

Hydrognomon.gr

Τα μέλη του γραφείου «Υδρογνώμων Γ. ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ- Ε. ΛΑΖΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση και εξειδίκευση σε όλους τους τομείς των υδραυλικών έργων και σε διάφορους τομείς των έργων περιβάλλοντος. Το γραφείο μας συνεργάζεται με μια πληθώρα εξωτερικών ειδικών συνεργατών ανάλογα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε υπηρεσιών.

Copyright 2019 © Hydrognomon. All Rights Reserved.