"Η εμπιστοσύνη και ανάγκες σας είναι το κύριο μέλημά μας"
Click Here
"Κατασκευές αρμονικά ενταγμένες στο περιβάλλον"
Click Here
"Η ποιότητα και αποτελεσματικότητα αποτελούν κινητήριο μοχλό ανάπτυξης"
Click Here
"Ολοκληρωμένος σχεδιασμός από έμπειρους επιστήμονες"
Click Here

Καλώς Ήρθατε

Σημαντικό ρόλο στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών διαδραματίζει η ιδιαίτερα καλή και μακροχρόνια συνεργασία της βασικής ομάδας που απαρτίζει το γραφείο αλλά και των μόνιμων ειδικών συνεργατών μεταξύ τους καθώς και η μεγάλη εμπειρία αυτών σε ένα ευρύτατο φάσμα μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τι προσφέρουμε

οι υπηρεσιες και τα εργα μας

3

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αξιοποίηση υδάτινων πόρων, εγγειοβελτικά έργα, έργα ύδρευσης  & αποχέτευση και διαχείριση υπόγειων υδροφορέων.

4

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού, επαναχρησιμοποίηση λυμάτων, διαχείριση υπόγειων υδροφορέων.

5

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σχεδιασμός φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αποκατάσταση περιβάλλοντος, χώροι υγειονομικής ταφής.

Η Ομάδα μας

γνωριστε μας καλυτερα

Τo γραφείο μελετών “Υδρογνώμων Γ. ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ – Ε. ΛΑΖΑΡΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”, ιδρύθηκε από τον Γιώργο Νεβέσκαλο και την Ευγενία Λάζαρη, οι οποίοι συνέχισαν μια οικογενειακή παράδοση ενασχόλησης με τα δημόσια έργα που ξεκίνησε με τον Νίκο Νεβέσκαλο και τον Μιχάλη Λάζαρη την δεκαετία του ’60. Μετά την εμπειρία τους στον κατασκευαστικό και τον μελετητικό τομέα από το 1987, αποφασίζουν το 1993 να ιδρύσουν το γραφείο μελετών και παροχής υπηρεσιών συμβούλου.

Νεβέσκαλος Γιώργος

Πολιτικός Μηχανικός

Λάζαρη Ευγενία

Πολιτικός Μηχανικός

© 2019 Hydrognomon - All Rights Reserved

Comodo SSL